Sterowanie na stoliku terapeutycznym

Sterowanie na stoliku terapeutycznym

KOD 4660, 4661