Stopień podnózka jednoczęściowy

Stopień podnózka jednoczęściowy

KOD 54 (SP-4)