Pas bezpieczeństwa biodrowy

Pas bezpieczeństwa biodrowy

KOD 833