Boczek z profilowanym podłokietnikiem (lewy, prawy)

Boczek z profilowanym podłokietnikiem (lewy, prawy)

KOD 4982+4987