Ruszył program Aktywny Samorząd

Ruszył program Aktywny Samorząd

W tym roku fundusz przeznaczył na ten budżet 256,5 mln zł czyli blisko 15 mln więcej niż rok temu.

Podobnie jak w poprzednich latach wnioski można rejestrować przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW), czyli wygodnie, bez konieczności wychodzenia z domu.

W 2024 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2024 roku

Uwaga!
Jeżeli osoba wnioskuje o wsparcie w ramach obszaru C zadanie 1 nie jest zatrudniona lub się nie uczy musi wraz z wnioskiem dostarczyć zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny na wózek, potwierdzone przez NFZ.

Dalsze informacje https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2024-roku/

Sprawdź naszą ofertę:

https://meyra.pl/nasza-oferta/wozki-inwalidzkie/elektryczne

https://meyra.pl/nasza-oferta/produkty-dla-dzieci/elektryczne

https://meyra.pl/nasza-oferta/produkty-pomocnicze/rampy