Mdh rehabilitacja – Wprawiamy świat w ruch

Inspirują nas pacjenci i ich potrzeby.

Pomagamy osobom z dysfunkcjami ruchu, proponujemy rozwiązania medyczne w zakresie ortopedii i rehabilitacji.

 

Zapraszamy na: mdh.pl