KONTAKT


Zawsze jesteśmy gotowi służyć Państwu pomocą techniczną i merytoryczną

mdh Sp. z o.o.

ul. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź

tel. 609 112 459

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000179592
NIP: 728-22-95-492
Regon: 472253652
Wysokość kapitału zakładowego 7 440 000 PLN

Numery telefonów i adresy mailowe naszych przedstawicieli handlowych znajdują się w zakładce „PRZEDSTAWICIELE”